Potkategorija

Kontakt

Fiat spoljno uređenje ispred upravne zgrade

 

Rušenje starih površina, iskop, novi podzemni razvod kanalizacije, rasvete i ostalih instalacija, nove saobraćajnice, parkinzi i trotoari, staza od kompozitnog materijala, ozelenjavanje i zatravljivanje.

Radovi izvedeni 2012, godine.