Talpe Omega 8

Elita – Cop poseduje čelične talpe nemačkog proizvođača, profil Omega 8 SBH. Njihov relativno tanak presek omogućava efikasnije pobijanje, kruće su od U ili Z preseka, čime je znatno olakšana kontrola njihove deformacije. Mogu se pobijati u velikim dužinama. Najviše nalaze primenu u zaštiti iskopa temeljnih jama. Instalacija je prilično jednostavna i brza jer posedujemo specijalnu opremu za pobijanje talpi – posebne mehaničke nastavke za mehanizaciju, kao i obučene radnike. 
Talpe su vodonepropusne.