Potkategorija

Kontakt

NIS Srbija – Kikinda jul 2013

 

Izrada pristupnog puta do lokacije, izrada platoa i izrada betonskih temelja za bušaće postrojenje.

Izvedeno raščišćavanje terena, crpljenje podzemne vode, iskop humusa, nasipanje drobljenog kamena na celom platou i izrađeni AB temelji i radne jame bušaće postrojenje za 3 bušotine na lokaciji.

Radovi izvedeni 2013. godine.