Call Center:

+381 11 31 65 191

Language:

You want to work with us?

Elita Cop Karijera

  ELITA COP D.O.O. is a company for engineering, marketing, internal and external trade. It specializes in demolition works, earthworks and civil engineering works, building construction, construction of halls, warehouses and business facilities. If you have certain qualifications that are related to the area of our business, send your CV and become part of our team.

  Trenutno otvorena radna mesta

  Mehaničar
  OPIS POSLA Servisiranje i odrzavanje gradjevinskih masina marki:
  • CAT,
  • KOMATSU,
  • LIEBHERR,
  • KOBELCO,
  • HITACI,
  • MAIT
  USLOVI
  • Radno iskustvo neophodno
  Rukovodioc ili operater na mašini za šipove
  OPIS POSLA
  • Rad na masini za busenje sipova, marke MAIT, tipa 130 i 260
  • Odrzavanje i ciscenje masine
  USLOV
  • Radno iskustvo neophodno
  Građevinski inženjer
  OPIS POSLA
  • Planira, organizuje i rukovodi kompletnom realizacijom na građenju objekta, sa posebnim osvrtom na praćenje dinamike izvođenja radova
  • Organizuje, prati i kontroliše rad kooperanata, kvalitet, dinamiku po obavezama definisanim ugovorima zaključenim sa istima i usklađuje ih sa sopstvenom operativom
  • Kontroliše kvalitet izvršenih radova, materijala koji se ugrađuju, kao i celokupan rad, disciplinu i higijenu na gradilištu
  • Organizuje i vodi gradilišnu dokumentaciju: građevinski dnevnik, građevinsku knjigu, sva merenja i ispitivanja, atestnu dokumentaciju, zapisnike, instrukcije za plaćanje, knjige inspekcije, evidenciju prisustva radnika na poslu, kao i svu ostalu neophodnu dokumentaciju za nesmetano izvođenje radova
  • Izrađuje trebovanje potrebnog materijala, kao i mesečne utroške istog
  • Kontroliše, odgovara i sprovodi mere bezbednosti i zdravlja na radu, kao i primenu HTZ mera na samom gradilištu
  • Analizira i blagovremeno ukazuje na nedostatke ili neusaglašenosti projektne dokumentacije (PZI) o čemu sastavlja pisani izveštaj
  • Organizuje i kontroliše blagovremeni prijem i pripremu gradilišne dokumentacije
  • Sačinjava izveštaje i elemente o pojavi nepredviđenih ili naknadnih radova koje blagovremeno dostavlja pripremi
  • Sarađuje sa pripremom na izradi elemenata koji podrazumevaju dinamiku i rokove, tehničke parametre i uslove, reviziju cena i slično
  • Kao predstavnik izvođača radi na primopredaji objekta i izradi konačnog obračuna
  USLOVI
  • Diplomirani građevinski inženjer
  • Posedovanje licenci Inženjerske komore Srbije, prednost imaju kandidati koji poseduju licencu broj 410
  • Poznavanje softverskih programa : MS Office, AutoCad, MS Project, Radimpex paket
  • Radno iskustvo minimum 5 godina
  • Vozačka dozvola B kategorije, aktivan vozač
  Građevinski tehničar
  OPIS POSLA
  • Rad na terenu, organizacija izvođenja radova, kontrola izvedenih radova u cilju izbegavanja nesaglasnosti između projekata i izvršenja radova
  • Priprema zahteva u vezi sa projektima (materijal, tehnička pitanja, dopisi i sl.)
  • Praćenje zaposlenih I podizvođača u realizaciji i kontrola ugrađenog kvaliteta i količina
  • Praćenje nabavke materijala
  • Priprema ponuda za izvođenje radova i analiza dobijenih ponuda
  • Vođenje tehničke dokumentacije
  USLOVI
  • Poželjno srednja stručna sprema, građevinskog ili arhitektonskog smera
  • Rad na računaru osnovni nivo, poznavanje MS Office
  • Vozačka dozvola “B” kategorije, aktivan vozač
  • Radno iskustvo neophodno