Call Center:

+381 11 31 65 191

Jezik:

Želite da radite kod nas?

Elita Cop Karijera

  ELITA COP D.O.O. je drustvo za inženjering, marketing, unutrasnju i spoljašnja trgovina. Specijalizovano je za radove rušenja objekata, zemljane radove i radove niskogradnje, visokogradnju, izgradnju hala, magacina i poslovnih objekata.

  Ukoliko posedujete određene kvalifikacije koje su vezane za oblast našeg poslovanja, pošaljite svoj CV i postanite deo našeg tima.

  Trenutno otvorena radna mesta

  Mehaničar

  OPIS POSLA

  Servisiranje i odrzavanje gradjevinskih masina marki:

  • CAT,
  • KOMATSU,
  • LIEBHERR,
  • KOBELCO,
  • HITACI,
  • MAIT

  USLOVI

  • Radno iskustvo neophodno

  Rukovodioc ili operater na mašini za šipove

  OPIS POSLA

  • Rad na masini za busenje sipova, marke MAIT, tipa 130 i 260

  • Odrzavanje i ciscenje masine

  USLOV

  • Radno iskustvo neophodno

   

  Građevinski inženjer

  OPIS POSLA

  • Planira, organizuje i rukovodi kompletnom realizacijom na građenju objekta, sa posebnim osvrtom na praćenje dinamike izvođenja radova
  • Organizuje, prati i kontroliše rad kooperanata, kvalitet, dinamiku po obavezama definisanim ugovorima zaključenim sa istima i usklađuje ih sa sopstvenom operativom
  • Kontroliše kvalitet izvršenih radova, materijala koji se ugrađuju, kao i celokupan rad, disciplinu i higijenu na gradilištu
  • Organizuje i vodi gradilišnu dokumentaciju: građevinski dnevnik, građevinsku knjigu, sva merenja i ispitivanja, atestnu dokumentaciju, zapisnike, instrukcije za plaćanje, knjige inspekcije, evidenciju prisustva radnika na poslu, kao i svu ostalu neophodnu dokumentaciju za nesmetano izvođenje radova
  • Izrađuje trebovanje potrebnog materijala, kao i mesečne utroške istog
  • Kontroliše, odgovara i sprovodi mere bezbednosti i zdravlja na radu, kao i primenu HTZ mera na samom gradilištu
  • Analizira i blagovremeno ukazuje na nedostatke ili neusaglašenosti projektne dokumentacije (PZI) o čemu sastavlja pisani izveštaj
  • Organizuje i kontroliše blagovremeni prijem i pripremu gradilišne dokumentacije
  • Sačinjava izveštaje i elemente o pojavi nepredviđenih ili naknadnih radova koje blagovremeno dostavlja pripremi
  • Sarađuje sa pripremom na izradi elemenata koji podrazumevaju dinamiku i rokove, tehničke parametre i uslove, reviziju cena i slično
  • Kao predstavnik izvođača radi na primopredaji objekta i izradi konačnog obračuna

  USLOVI

  • Diplomirani građevinski inženjer
  • Posedovanje licenci Inženjerske komore Srbije, prednost imaju kandidati koji poseduju licencu broj 410
  • Poznavanje softverskih programa : MS Office, AutoCad, MS Project, Radimpex paket
  • Radno iskustvo minimum 5 godina
  • Vozačka dozvola B kategorije, aktivan vozač
  Građevinski tehničar

  OPIS POSLA

  • Rad na terenu, organizacija izvođenja radova, kontrola izvedenih radova u cilju izbegavanja nesaglasnosti između projekata i izvršenja radova
  • Priprema zahteva u vezi sa projektima (materijal, tehnička pitanja, dopisi i sl.)
  • Praćenje zaposlenih I podizvođača u realizaciji i kontrola ugrađenog kvaliteta i količina 
  • Praćenje nabavke materijala
  • Priprema ponuda za izvođenje radova i analiza dobijenih ponuda
  • Vođenje tehničke dokumentacije

  USLOVI

  • Poželjno srednja stručna sprema, građevinskog ili arhitektonskog smera
  • Rad na računaru osnovni nivo, poznavanje MS Office
  • Vozačka dozvola “B” kategorije, aktivan vozač
  • Radno iskustvo neophodno