Call Center:

+381 11 31 65 191

Jezik:

 

Referentna lista

Društvo za inženjering, marketing, spoljnu i unutrašnju trgovinu „ELITA – COP“ d.o.o. Beograd – Zemun je privatno preduzeće, vlasništvo porodice Romić iz Zemuna, osnovano 2002. godine.

Preduzeće je tehniĉki, tehnološki i kadrovski opremljeno za vršenje raznih vrsta radova iz oblasti gradjevinarstva.

Specijalizovano je za:

– Rušenje i uklanjanje složenih armiranobetonskih i čeličnih konstrukcija sa reciklažom materijala,

– Izvodjenje objekata i radove nikogradnje (putevi, ulice, parkinzi, donji stroj tramvajskih i ţelezniĉkih pruga),

– Vršenje masovnih iskopa sa transportom materijala,

– Izvodjenje radova na objektima objektima visokogradnje (temeljne jame, konstrukcije, parterno ureĊenje),

– Izvodjenje radova na infrastrukturi (spoljni vodovod i kanalizacija, spoljašnja rasveta, gasovod i sl.),

– Proizvodnju betona,

– Separisanje šljunka.

U preduzeću rade stručni i licencirani inženjeri i majstori svih potrebnih profila sa velikim iskustvom, a posedujemo i najsavremeniju tehniku za velike obime radova u svojoj delatnosti.

Na širem području smo poznati i priznati kao specijalisti u izvođenju delikatnih operacija rušenja velikih objekata.

Takođe, izvodimo radove i na autoputevima, putevima, aerodromima, odbrambenim nasipima, melioracionim kanalima, vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i svim radovima na rušenju i uklanjanju ruševina i raščišćavanju terena.

U periodu od 2002. do 2014. godine, za razne Investitore u Beogradu, Srbiji, Crnoj Gori i Republici Srpskoj, izveli su mnogo radova, od kojih se navode samo najznačajniji.

Nisu izđvojeni najskuplji, niti najobimniji, već poslovi za koji realno prikazuju mogućnosti Izvođača, a može biti interesantno za Investitore prilikom ustupanja poslova.

Neki od najznačajnijih Investitora radova za koje je „ELITA- COP“d.o.o. izvodila radove u proteklom periodu, bili su:

– Vlada Republike Srbije

– Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine

– Ministarstvo odbrane

– Ministarstvo unutrašnjih poslova

– Ministarstvo zdravlja

– Grad Beograd

– ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE

– NIS a.d.

Preuzmite kompletnu Referent listu Elita Cop:

REFERENC LISTA – Elita Cop 2022