Call Center:

+381 11 31 65 191

Jezik:

 

Elita Cop

Elita Cop

Preduzeće „ ELITA- COP“ d.o.o. osnovano je 2002. godine i vlasništvo je porodice Romić iz Zemuna u kojoj je privatno preduzetništvo dugogodišnja tradicija.
Specijalizovano je za radove rušenja objekata, zemljane radove i radove niskogradnje, visokogradnju, izgradnju hala, magacina i poslovnih objekata.

U sastavu „ELITA- COP“d.o.o. nalazi se tim menadžera, licenciranih inženjera, ekonomista i obučene radne snage svih neophodnih profila. Tim karakteriše neprestan rad na usavršavanju radnih i organizacionih sposobnosti i kapaciteta. 

Ciljevi rada i poslovanja podrazumevaju profesionalan i temeljan pristup poslu, primenu racionalnih i ekonomičnih rešenja, angažovanje profesionalnog tima ljudi i neprestano povećanje efikasnosti rada kroz prihvatanje novih izazova i stimulaciju zaposlenih. 

Firma poseduje četri fabrike za proizvodnju betona i separaciju šljunka kao i mehanizaciju potrebnu za sve radove za koje je specijalizovana.

„ ELITA- COP“d.o.o. poseduje Licencu za građenje objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, odnosno autonomna pokrajina, i to:

  • I112G2 – licenca koja omogućava radove na saobraćajnicama, na objektima niskogradnje, na aerodromskom kompleksu
  • I131G2 – licenca koja omogućava radove na saobraćajnicama, na autoputevima, magistralnim i regionalnim putevima i saobraćajnim priključcima na autoputeve, magistralne i regionalne puteve.

Takođe posedujemo i sertifikate JUS ISO 9001:2008, OHSAS 18001 :2007 i ISO 14001 :2005 kojim se potvrđuje da se sistem upravljanja kvalitetom uspešno primenjuje u saglasnosti sa standardom za sisteme menadžmenta kvalitetom.