Call Center:

+381 11 31 65 191

Jezik:

 

MEHANIZACIJA ZA OBEZBEDNJE TEMELJNE JAME I OBARANJE NIVOA PODZEMNIH VODA

  • MOVAX

  • MAIT

  • TELPE

  • IGOFILTERI SA PUMPAMA

Elita Cop - Talpe

Vibro nabijač talpi – Movax SPH-80

Vibraciona konstrukcija, usmereno pobijanje i snažan dizajn čine SPH-80 efikasnim nabijačem talpi. Usmereno pobijanje smanjuje vibraciju tla na niži nivo u odnosu na konvencionalni nabijač talpi iste veličine. SPH-80 se može ugraditi na bager od 35 t, zbog potrebnog protoka ulja od 240 l/min na 280 bara i težine od 2.900 kg.

Mašine za bušenje šipova MAIT HR 260 i MAIT HR 130

Talpe Omega 8

Elita – Cop poseduje čelične talpe nemačkog proizvođača, profil Omega 8 SBH. Njihov relativno tanak presek omogućava efikasnije pobijanje, kruće su od U ili Z preseka, čime je znatno olakšana kontrola njihove deformacije. Mogu se pobijati u velikim dužinama. Najviše nalaze primenu u zaštiti iskopa temeljnih jama. Instalacija je prilično jednostavna i brza jer posedujemo specijalnu opremu za pobijanje talpi – posebne mehaničke nastavke za mehanizaciju, kao i obučene radnike. 
Talpe su vodonepropusne.

Iglofilteri sa pumpama

Iglofilteri sa vakuum elektro samousisnom muljnom pumpom kapaciteta 11 kW ili dizel pumpom kapaciteta 11 kW.

Elita – Cop poseduje garnituru za bušenje arteških bunara, dizel pumpu, vakuumelektro samousisnu muljnu pumpu i iglofiltere koji se koriste za snižavanje nivoa podzemnih voda.

Iglofilteri se mogu postaviti do 12 metara dubine, kapaciteta Q = 4,5 l/sec; 260l/min/kom.