Avala – Galenika

Elita Cop - Avala Galenika

Izvodimo radove na fundiranju dva slobodnostojeća objekta, objekat 7 i objekat 8 sa internim saobraćajnicama i parternim uređenjem oko njih i to u sklopu “Programa izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti-I FAZA“
Radovi u toku 2020.