Call Center:

+381 11 31 65 191

Jezik:

 

CTPark – Novi Sad

CTPark - Novi Sad

Na gradilištu proizvodnog kompleksa CTP u Novom Sadu izvodili smo sledeće radove:

– Širok iskop sloja humus sa odvozom na deponiju
– Ugradnja sloja peska i kamenog agregata 0-63;0-31
– Iskop temeljnih stopa i priprema za betoniranje
– Ugradnja ivičnjaka i behatona
– Asfaltiranje internih saobraćajnica BNS 22 i AB11