FABRIKA ČOKOLADE – NOVI SAD

Elita Cop FABRIKA ČOKOLADE - NOVI SAD

Široki iskop i izrada donjih nosećih slojeva za fabriku čokolade u Novom Sadu.
Radovi izvedeni 2020.