Fabrika guma "Rekord" - Beograd

Izvođenje radova rušenja i demontaža dimnjaka u okviru stare fabrike guma „Rekord“ u Rakovici.