Grindex – Kikinda

Radovi na izgradnji nove hale za servisiranje alatnih mašina GRINDEX u Kikindi.

Izvedeno crpljenje podzemne vode, iskop, zamena tla, nasipanje, izrada betonskih temelja i betoniranje poda.

Kikinda 2013. godine.