HIP Azotara – Pančevo

HIP Azotara – Pančevo

Izvođenje radova rušenja betonsko – čelične konstrukcije hale mokrog postupka, armiranobetonski i armirački radovi na hali mokrog postupka i granulacionom tornju pogona KAN HIP Azotare u Pančevu