Kika - Beograd

Rušenje objekata i priprema terena za novu izgradnju. Salon nameštaja Kika – Beograd. Radovi rušenja i uređenja.