Call Center:

+381 11 31 65 191

Jezik:

 

Pruga Beograd – Pančevo

Pruga Beograd – Pančevo

Radovi na zaštiti temeljne jame, snižavanju nivoa podzemne vode iglofilterima i bunarima, armiranobetonski radovi na izgradnji mostova i propusta na deonici pruge Beograd Pančevo. Naručilac radova: Energoprojekt Niskogradnja