Call Center:

+381 11 31 65 191

Jezik:

 

Toyo Tairs fabrika – Inđija

Toyo Tairs fabrika - Indjija

Na proizvodnom kompleksu Toyo Tires izvodili smo sledeće radove:

– Obezbeđenje gradilišnog kampa i pristupnih puteva
– Iskop sloja humusa na objektu, parkingu i saobraćajnim površinama
– Cementna stabilizacija podtla objekta i saobraćajnih površina
– Ugradnja kamenog agregata
– Priprema i betoniranje krutih kolovoznih konstrukcija
– Ugradnja ivičnjaka i behatona
– Izrada sloja asfalta BNS i AB

Period izvodjenja radova: 2020. do 2022.