Call Center:

+381 11 31 65 191

Jezik:

 

KONTAKT

Ugrinovački put 27, Beograd

+ 381 11 31 65 191

Laboratorija

Elita Cop Laboratorija

U okviru fabrike betona nalazi se laboratorija za beton koja zadovoljava uslove standarda SRPS IM1 052

U službi laboratorije radi stručan i iskusan kadar koji poseduje dugogodišnje iskustvo stečeno u našoj zemlji i inostranstvu. 

U laboratoriji se definiše sastav svih vrsta betona, vrše se prethodne probe kako svežeg tako i očvrslog betona sa svim predviđenim materijalima kada se posebna pažnja obraća na parametre kao što su dužina transporta i ugradnja betona. 

Usvojeni sastav betona koriguje se na osnovu obrađenih rezultata kontrolnih ispitivanja. 

Ocena rezultata kontrolnih ispitivanja svežeg betona kao i dokaz postignute marke betona prati se kroz tekuću kontrolu svih vrsta betona,. Ocena kvaliteta MB se dobijaju kroz statističku obradu svih rezultata ispitivanja pritisne čvrstoće i to na svaka tri meseca. 

U laboratoriji se ispituju i druga svojstva betona koja poboljšavaju, unapređuju i štite beton počevši od procesa proizvodnje, preko transporta i do same ugradnje.

Sva ispitivanja agregata betona, cementa, aditiva, vodonepropusnog svežeg i očvrslog betona vrše se na opremi italijanskog proizvođača „CONTROLS“

Karakteriše nas saradnja sa renomiranim proizvođačima aditiva za beton koji su nove generacije i u skladu sa novom tehnologijom. 

Laboratorija pravi različite recepture betona koje su usklađene sa vremenskim prilikama i vrstama projekata za koje će se beton koristiti. U skladu sa tim patentirane su recepture za zimski, prelazni i letnji period uz upotrebu različitih ubrzivača, usporivača, aeranta, kompenzatora skupljanja, super- plastifikatora kao i svih ostalih proizvoda koji pokrivaju predviđene faze u proizvodnji betona. 

U skaldu sa savremenim građevinarstvom i novim metodama gradnje, materijalima i tehnologijama bavimo se i proizvodnjom samorazlivajućeg betona SCC koji sve više nalazi primenu u građevinarstvu. 

Rad laboratorije je pod nadzorom instituta „IMS“ iz Beograda, a sarađujemo sa svim relevantnim institucijama kao što su Institut za puteve, Građevinski fakultet, CIP, IG Subotica.