Call Center:

+381 11 31 65 191

Jezik:

 

Stambeno-poslovna zgrada Pionir Palas, Beograd

Stambeno-poslovni bjekat povrsine 9.100m2, ima jednu podzemnu etažu koja je planirana za za parkiranje vozila, stanarskim ostavama, termopodstanicom i prostorijom za hidrocil.Prizemlje je predviđeno za poslovne prostore dok su spratovi planirani za stanovanje.

Pre početka izgradnje, izvedeno je rušenje svih objekata na katastarskoj parecli.
Fundiranje se obavlja na armirano betonskoj temeljnoj ploči debljine 100cm.
Objekat je predviđen kao konstruktivni sistem ploča oslonjenih na AB zidove i grede a preko njih na stubove. Međuspratnu konstrukciju čini monolitna armirano betonska ploča. Debljina svih ploča je 22cm. Sve ploče su od betona marke betona MB30.
Vertikalni elementi konstrukcije, stubovi i AB zidovi, debljine 25cm, u svemu prema datoj dispoziciji. Marka betona vertikalnih nosećih elemenata konstrukcije je MB40 i MB50 na nekim elementima u podzemnoj etazi.

Radovi se izvode u 2023.