Call Center:

+381 11 31 65 191

Jezik:

 

Rafinerija nafte – Pančevo

Elita Cop - Rafinerija Pancevo

Izvođeni su radovi na rušenju I uklanjanju objekata, kompletne radove niskogradnje I visokogradnje kao I radove na nanošenju PP maltera u sklopu DCU projekta, Rafinerije nafte Pancevo.

 • Sistem za snabdevanje električnom energijom (S-25200A)
 • Postrojenje za stripovanje otpadne kisele vode IV (S-5900) i Postrojenje za regeneraciju amina III (S-5950),  Paketna jedinica za uklanjanje fenola-cijanida A-5901 Projekat arhitekture – Objekat za smeštaj trafoa, kompresora i elektro opreme
 • Postrojenje za odloženo koksovanje (S-5300 DCU)
 • Transportni sistem za koks (S-5600)
 • Sistem međupovezivanja (S-23000)
 • Postojće pumpne stanice S-23600
 • Projekat saobrćanica i trotoara
 • Projekat saobraćanica – Trafo stanica
 • Projekat saobraanica – Transportni sistem za koks
 • Proširenje sistema za vodu za hlađenje (S-9150)
 • Sistem meupovezivanja OSBL (S-23000 DCU)
 • SWS i ARU (S-5900 i S-5950)
 • Pripremni radovi koji su obuhvaeni su: S-5600, S-5900/S-5950, S-9150, S-23000, S-23600, kao i  sa zaštitu podzemnih instalacija koje se ne izmeštaju kao i izmeštanje postojeih podzemnih instalacija koje smetaju novoj gradnji (sve je prikazano grafikom dokumentacijom). Za postrojenja S-5900/5950 i S-5300 rade se pristupni putevi, koji su deo ovog projekta. „

Period izvođenja radovan: 2017 do 2020.